Stopa bezrobocia na koniec miesiąca - Styczeń 2015 r.; Polska - 12%; woj. podkarpackie - 15,3%; powiat łańcucki - 19%

Informujemy,  że Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie odpowiada tylko i wyłącznie za realizację krajowych ofert pracy zamieszczonych na naszej stronie internetowej www.pup-lancut.pl .

Nie odpowiadamy za aktualność i realizację ofert zamieszczonych  na innych stronach i internetowych portalach pracy!!

Podaj stanowisko pracy lub frazę do wyszukania:
Aktualności
2015-03-12 12:15:54

2015-03-06 10:08:41

Łańcut, dnia 06.03.2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 09.03.2015r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację staży w ramach środków Funduszu Pracy.
Prowadzony jest nadal nabór wniosków o organizację staży w ramach środków Europejskieg o Funduszu Społecznego PO WER dla bezrobotnych:
- powyżej 25 roku życia do 30 roku życia, które przynależą do kategorii tzw. NEET ( nie uczą się, nie szkolą się)
i pozostają w ewidencji nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy.

2015-03-03 10:31:50

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że w związku ze zmianami organizacyjnymi w tut. Urzędzie od dnia 01.01.2015r. n/w osoby bezrobotne i poszukujące pracy będą zgłaszać się do indywidualnych doradców klienta w budynku PUP Łańcut ul. Armii Krajowej 51 E.

Osoby, których nazwiska zaczynają się na litery:

A, G, J, K, M, N, O, S, R (RUSZ–RZE) - przyjmowane będą
w pokoju nr 2 (parter)

„B” (BA-BĄ) , C, F, I, L, R (RA–RUSI), W, Ź - przyjmowane będą
w pokoju nr 6 (I piętro) 

B(BE-BZ),P,Ś,T - przyjmowane będą
w pokoju nr 3 (I piętro) 

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy będą zgłaszać się do indywidualnych doradców klienta  w budynku PUP Łańcut ul. J. Piłsudskiego 9.

Osoby, których nazwiska zaczynają się na litery:

D, H, Ł, U, Z  - przyjmowane będą
w pokoju nr 6   (parter)

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy w wieku 60 lat i więcej będą zgłaszać się w budynku PUP Łańcut ul. Piłsudskiego 9 – pokój nr 4

2015-02-25 14:06:48

Łańcut, dnia 25.02.2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 23.03.2015 r. do dnia 27.03.2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków EFS, rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych:

2015-02-25 12:39:07

Łańcut, dn. 25.02.2015r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy
od dn. 02.03.2015r.

2015-02-05 11:32:48

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 16.02.2015 r. do dnia 20.02.2015 r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych powyżej 29-tego roku życia.

2015-02-05 11:28:06

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, iż nie będzie organizował staży dla bezrobotnych w zawodach prawnie uregulowanych. Staż realizowany zgodnie  z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie spełnia  wymogów określonych odpowiednimi przepisami resortowymi i okresy tego stażu nie mogą być zaliczane jako niezbędna praktyka zawodowa wymagana do zdobycia uprawnień w zawodach regulowanych.

2015-01-30 13:03:16

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 01.02.2015 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na następujące formy aktywizacji:

1.    Prace interwencyjne
2.    Refundacje kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy
........

2014-06-03 13:52:05

W związku z waloryzacją od dnia 01.06.2014r. o 0,9 % zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych,  miesięczna wysokość tych świadczeń brutto wynosi:


 

Wysokość zasiłku

 80%

 100%

 120%

W okresie pierwszych 90 dni  posiadania prawa do zasiłku

 664,90

 831,10

 997,40

W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

 522,10

 652,60

 783,20

 
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Strona główna biuletynu znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl.
© POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁAŃCUIE
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]