Stopa bezrobocia na koniec miesiąca - Lipiec 2014 r.; Polska - 11,9%; woj. podkarpackie - 14,7%; powiat łańcucki - 18%

Informujemy,  że Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie odpowiada tylko i wyłącznie za realizację krajowych ofert pracy zamieszczonych na naszej stronie internetowej www.pup-lancut.pl .

Nie odpowiadamy za aktualność i realizację ofert zamieszczonych  na innych stronach i internetowych portalach pracy!!

Podaj stanowisko pracy lub frazę do wyszukania:
Aktualności
2014-08-27 13:05:12

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra,  przyznane na realizację programów rynku pracy

dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zostały w pełni zaangażowane.

W związku z powyższym od dnia 01.09.2014 r. zamyka się nabór wniosków dot. przedmiotowych form aktywizacji.

2014-08-25 10:54:57

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie ogłasza III nabór do projektu
„WŁASNA FIRMA - SZANSĄ DLA MŁODYCH”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin rekrutacji kandydatek i kandydatów do udziału w projekcie:
01.09.2014 r. – 19.09.2014 r.

2014-08-18 11:48:47

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, iż nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia  27.05.2014 r. wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Działania finansowane z tego źródła dają możliwość wsparcia edukacji osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. W latach 2014 – 2015 środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej.

2014-07-07 08:56:59

OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że w związku ze zmianami organizacyjnymi w tut. Urzędzie od dnia 04.07.2014 r. n/w osoby bezrobotne i poszukujące pracy będą zgłaszać się do indywidualnych doradców klienta w budynku PUP Łańcut ul. Piłsudskiego 9.
Osoby, których nazwiska zaczynają się na litery:
- litera „P” i „Ź”  pokój nr 16/1 I piętro,
- litera „R” pokój nr 16 I piętro,
- litera „S” i „Ł” pokój nr 14 I piętro.

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy w wieku 60 lat i więcej od 21.07.2014 będą zgłaszać się w budynku PUP Łańcut, ul. Piłsudskiego 9 – pokój nr 4 parter.

2014-06-09 09:34:38

OGŁOSZENIE
Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 10.06.2014 r. rozpoczyna nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Wnioski o organizację ww. formy aktywizacji dostępne są w siedzibie PUP Łańcut ul. Piłsudskiego 9 lub na stronie internetowej tut. Urzędu tj.: www.pup-lancut.pl

2014-06-03 13:52:05

W związku z waloryzacją od dnia 01.06.2014r. o 0,9 % zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych,  miesięczna wysokość tych świadczeń brutto wynosi:


 

Wysokość zasiłku

 80%

 100%

 120%

W okresie pierwszych 90 dni  posiadania prawa do zasiłku

 664,90

 831,10

 997,40

W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

 522,10

 652,60

 783,20

 
2014-05-30 12:45:40

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, iż od dnia 01.06.2014 r. rozpoczyna nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla Uczestniczek i Uczestników Projektu konkursowego „W kierunku zatrudnienia” w ramach Priorytetu VI Działanie 6.1 Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.pup-lancut.pl (w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA – druki do pobrania dla pracodawców”) oraz  w Biurze Projektu na terenie PUP Łańcut (pok. 14, I piętro).

Przy rozpatrywaniu Wniosków o zorganizowanie stażu będzie brana pod uwagę deklaracja zatrudnienia bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu po jego zakończeniu (na minimalny okres 3 miesięcy), z uwagi na konieczność osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej założonego w Projekcie.

2014-05-05 09:26:09

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, iż rozpoczął realizację Projektu konkursowego „W kierunku zatrudnienia” w ramach Priorytetu VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu łańcuckiego i zarejestrowanych w PUP Łańcut jako OSOBY BEZROBOTNE, będące do 30 roku życia.

2014-03-13 11:58:58


Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że limit środków Funduszu Pracy przeznaczony na finansowanie kosztów studiów podyplomowych został w pełni zaangażowany. Wnioski złożone po dniu 13.03.2014r. dotyczące ww. formy aktywizacji, będą rozpatrzone odmownie.

2014-03-13 11:57:55


 

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że w dniu 12.03.2014r. została zawarta umowa zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r . poz. 907 z późn. zm.) z Spółdzielnią Pracy ,,OŚWIATA” w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 31,   35-074 Rzeszów, na usługę szkoleniową:

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Strona główna biuletynu znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl.
© POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁAŃCUIE
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]