Stopa bezrobocia na koniec miesiąca - Grudzień 2014 r.; Polska - 11,5%; woj. podkarpackie - 14,8%; powiat łańcucki - 18,3%

Informujemy,  że Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie odpowiada tylko i wyłącznie za realizację krajowych ofert pracy zamieszczonych na naszej stronie internetowej www.pup-lancut.pl .

Nie odpowiadamy za aktualność i realizację ofert zamieszczonych  na innych stronach i internetowych portalach pracy!!

Podaj stanowisko pracy lub frazę do wyszukania:
Aktualności
2015-02-25 14:06:48

Łańcut, dnia 25.02.2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 23.03.2015 r. do dnia 27.03.2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków EFS, rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych:
- do 25 roku życia, które pozostają w ewidencji tut. Urzędu do 4 miesięcy (na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie), które przynależą do kategorii tzw. NEET  ( nie uczą się, nie szkolą się);
- powyżej 25 roku życia do 30 roku życia, które przynależą do kategorii tzw. NEET ( nie uczą się, nie szkolą się).

Kwota dofinansowania do wysokości 21.000,00 zł.

Wnioski oraz formularze wymaganych załączników dostępne są w siedzibie PUP Łańcut, ul. Piłsudskiego 9, pokój 16/1 (piętro), tel. (17) 224-07-44 lub na stronie internetowej tut. Urzędu tj.: www.pup-lancut.pl
Przyjmowane będą wyłącznie wnioski kompletne.

2015-02-25 12:39:07

Łańcut, dn. 25.02.2015r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy
od dn. 02.03.2015r.

Wnioski w sprawie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy należy składać na obowiązującym w tut. Urzędzie Pracy formularzu. Wzór wniosku, regulamin dotyczący przyznawania środków z KFS oraz wzór umowy, dostępny jestna stronie internetowej urzędu: www.pup-lancut.pl w zakładce "Druki do pobrania dla pracodawców" oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie (adres: ul. Piłsudskiego 9, 37-100 Łańcut, I Piętro pok. 16).

2015-02-05 11:32:48

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 16.02.2015 r. do dnia 20.02.2015 r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych powyżej 29-tego roku życia.

Kwota dofinansowania do wysokości 21.000,00 zł.

Wnioski oraz formularze wymaganych załączników dostępne są w siedzibie PUP Łańcut, ul. Piłsudskiego 9, pokój 16/1 (piętro), tel. (17) 224-07-44 lub na stronie internetowej tut. Urzędu tj.: www.pup-lancut.pl

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski kompletne.

2015-02-05 11:28:06

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, iż nie będzie organizował staży dla bezrobotnych w zawodach prawnie uregulowanych. Staż realizowany zgodnie  z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie spełnia  wymogów określonych odpowiednimi przepisami resortowymi i okresy tego stażu nie mogą być zaliczane jako niezbędna praktyka zawodowa wymagana do zdobycia uprawnień w zawodach regulowanych.

Wykaz zawodów regulowanych zawierający wymagania dotyczące wykształcenia oraz kwalifikacji dostępny jest pod linkiem: http://fut.edu.pl/wp-content/uploads/2012/03/Regulowane-zawody-w-RP.pdf

2015-01-30 13:03:16

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 01.02.2015 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na następujące formy aktywizacji:

1.    Prace interwencyjne
2.    Refundacje kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy
3.    Szkolenia
4.    Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych
5.    Bony: stażowe, zasiedleniowe, na zatrudnienie  dla osób do 30 roku życia
6.    Granty na utworzenie stanowiska w formie telepracy
7.    Dofinansowanie wynagrodzenia osób bezrobotnych w wieku 50-60 +
8.    Staże /w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski organizatorów deklarujących 3 miesięczne  zatrudnienie skierowanego bezrobotnego/
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi REGULAMINAMI I ZASADAMI DOTYCZĄCYMI WW. PROGRAMÓW RYNKU PRACY OBOWIĄZUJĄCYMI W PUP ŁAŃCUT W 2015 R.
Wnioski o organizację ww. form aktywizacji dostępne są w siedzibie PUP Łańcut ul. Piłsudskiego 9 lub na stronie internetowej tut. Urzędu tj. www.pup-lancut.pl

2014-06-03 13:52:05

W związku z waloryzacją od dnia 01.06.2014r. o 0,9 % zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych,  miesięczna wysokość tych świadczeń brutto wynosi:


 

Wysokość zasiłku

 80%

 100%

 120%

W okresie pierwszych 90 dni  posiadania prawa do zasiłku

 664,90

 831,10

 997,40

W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

 522,10

 652,60

 783,20

 
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Strona główna biuletynu znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl.
© POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁAŃCUIE
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]