Stopa bezrobocia na koniec miesiąca - Wrzesień 2014 r.; Polska - 11,5%; woj. podkarpackie - 14,3%; powiat łańcucki - 17,6%

Informujemy,  że Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie odpowiada tylko i wyłącznie za realizację krajowych ofert pracy zamieszczonych na naszej stronie internetowej www.pup-lancut.pl .

Nie odpowiadamy za aktualność i realizację ofert zamieszczonych  na innych stronach i internetowych portalach pracy!!

Podaj stanowisko pracy lub frazę do wyszukania:
Aktualności
2014-11-19 12:22:50

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że wyniki oceny Wniosków o dofinansowanie projektu „Własna firma – szansą dla młodych” Priorytet VI Działanie 6.2 PO KL zamieszczone są w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA – DRUKI DO POBRANIA DLA BEZROBOTNYCH.

2014-10-17 12:53:16

OGŁOSZENIE
Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że limit środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczony na realizację refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego został w pełni zaangażowany. W związku z powyższym od dnia 20.10.2014 r. tut. Urząd wstrzymuje nabór wniosków o przedmiotową formę aktywizacji.

2014-10-08 09:05:52

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego obejmujących:

Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

-kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

2014-07-07 08:56:59

OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że w związku ze zmianami organizacyjnymi w tut. Urzędzie od dnia 04.07.2014 r. n/w osoby bezrobotne i poszukujące pracy będą zgłaszać się do indywidualnych doradców klienta w budynku PUP Łańcut ul. Piłsudskiego 9.
Osoby, których nazwiska zaczynają się na litery:
- litera „P” i „Ź”  pokój nr 16/1 I piętro,
- litera „R” pokój nr 16 I piętro,
- litera „S” i „Ł” pokój nr 14 I piętro.

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy w wieku 60 lat i więcej od 21.07.2014 będą zgłaszać się w budynku PUP Łańcut, ul. Piłsudskiego 9 – pokój nr 4 parter.

2014-06-03 13:52:05

W związku z waloryzacją od dnia 01.06.2014r. o 0,9 % zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych,  miesięczna wysokość tych świadczeń brutto wynosi:


 

Wysokość zasiłku

 80%

 100%

 120%

W okresie pierwszych 90 dni  posiadania prawa do zasiłku

 664,90

 831,10

 997,40

W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

 522,10

 652,60

 783,20

 
2014-03-13 11:58:58


Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że limit środków Funduszu Pracy przeznaczony na finansowanie kosztów studiów podyplomowych został w pełni zaangażowany. Wnioski złożone po dniu 13.03.2014r. dotyczące ww. formy aktywizacji, będą rozpatrzone odmownie.

2014-03-13 11:57:55


 

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że w dniu 12.03.2014r. została zawarta umowa zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r . poz. 907 z późn. zm.) z Spółdzielnią Pracy ,,OŚWIATA” w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 31,   35-074 Rzeszów, na usługę szkoleniową:

2014-02-17 14:52:52


Roczne raporty składek społecznych i zdrowotnych za rok 2013 są do odebrania w pokoju nr 5  Piowiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie - ul. Piłsudskiego 9

2014-02-12 10:27:10

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że limit środków Funduszu Pracy
i Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczony na realizacje staży dla uprawnionych osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy) został w pełni zaangażowany. Wnioski złożone po dniu 21.02.2013 r. dotyczące ww. formy aktywizacji będą rozpatrywane odmownie

2014-01-31 11:23:36

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, iż rozpoczął realizację projektu konkursowego „Własna firma – szansą dla młodych” w ramach Priorytetu VI Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 28.02.2015 r.

W ramach projektu oferujemy:

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Strona główna biuletynu znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl.
© POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁAŃCUIE
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]